När räntan går upp: Äg försäkringsbolag

Försäkringsbolag är ju egentligen ett spelbolag som sätter odds på hur stor sannolikheten en viss skada är. Sätts oddsen korrekt kommer försäkringsbolaget tjäna pengar. De pengar som blir över behöver placeras säkert ifall de skulle behöva komma åt pengarna snabbt. Det vill säga att de behöver placeras i räntor. Nu när räntan är på väg upp kommer försäkringsbolagen att få bättre avkastning på de pengar som finns i bolaget, och därför är försäkringsbolag en bra investering just nu. Aktiekemisten har alltid haft danska Tryg som ett av sina största innehav, och även finska Sampo är ett ganska stort innehav. Nedan ser du hur bolagen har utvecklat sig i år jämfört med sina nationella index.

Tryg
Sampo

Som man ser av graferna ovan har dessa försäkringsbolag utvecklat sig väl i år jämfört med index.