Populära litiumaktier att äga i elektrifieringen

När man ska tillverka batterier försöker man få till så hög spänning som möjligt. Det uppnås genom att ha så stor skillnad som möjligt i ädelhet mellan de två polerna. Man kan ta hjälp av den elektrokemiska spänningsserien för att se hur ädla eller oädla metaller är. Där finner man metallen litium som den mest oädla metallen. Det gör att den är ytterst eftertraktat hos batteritillverkarna.

Det går att investera i flera olika bolag som jobbar med att bryta fram litium. Tre populära litiumaktier är dessa:

  • Albemarle Corp
  • Sociedad Quimica y Minera de Chile
  • FMC Corp

Aktiekemisten äger själv Albemarle Corp, där ca 40 % av företagets omsättning kommer från litium. När jag köpte aktien stod det i runt 80 USD/st men handlas numera till ca 280 USD/st. Det är en aktie som följer elektrifieringstrenden.