Tydligen är man rasist…

I våras uttryckte Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson att en stor del så kallade internet-rasister håller på med aktier. Kan det vara så att om man har en mer nykter syn på Sverige att man har bättre koll på ekonomi? I det här ska det tilläggas att allt som är höger är rasistiskt enligt skribenten, ty man tar hjälp av Sverigedemokraterna. Nå väl, det här ska inte handla om politik utan om meningen “en stor del internet-rasister håller på med aktier”. Innehåller meningen en implikation eller en ekvivalens?

Om man väljer att tolka det som en implikation betyder det att många som är internet-rasister håller på med aktier, men att det inte nödvändigtvis behöver gälla åt andra hållet. Det vill säga att bland majoriteten av de som håller på med aktier behöver inte en stor del vara rasister.

Skulle man däremot tolka uttrycket som en ekvivalens skulle det innebära att en stor del av dem som äger aktier är rasister. I slutet av 2020 var det 2,4 miljoner aktieägare i Sverige, d.v.s. att då skulle åtminstone 1,2 miljoner av Sveriges befolkning vara rasister. Det tror jag inte på, men det är så klart en tolkningsfråga.

Vilken tolkning bör man göra? Implikationen är väl den mest logiska, men… Kommer man med ett så löjligt påstående som det gjorts från Vänstersidan så kan man tillåtas att tolka det löjligt också. Därför är Aktiekemisten tydligen rasist.