Portföljens utveckling v. 36 2022

En uppdatering om den Aktiekemiska portföljen efter vecka 36. Den är värd 773 087 kr, vilket är en uppgång med 0,6 %, bl.a. hjälpt av en liten insättning.

Veckan bjöd på köp i Intrum och 2020 Bulkers.

Några utdelningar har det blivit:

  • AstraZeneca 170,82 kr
  • Johnson&Johnson 72,66 kr

Totalt: 243,48 kr

Nu ser vi framemot nästa börsvecka!