Skogsaktien med högst direktavkastning

Genom att äga skog har man en tillgång som går att ta på. Man äger den mark som träden växer på och man äger råvaran tills man har avverkat och sålt av den. Som investerare skulle man kunna äga skog direkt, men då också vara tvungen att sköta den med allt vad det innebär. Ett annat alternativ som är lättare är att äga aktier i skogsbolag. Då får man också tillgång till allt runt omkring skogen som sågverk och pappersfabriker. 

Aktie DA
Stora Enso 3,5 %
BillerudKorsnäs 3,2 %
Rottneros 2,8 %
Holmen 1,6 %
SCA 1,3 %

Stora Enso är det bolag som har högst direktavkastning bland bolagen ovan. Du som investerar i bolaget behöver tänka på att det räknas som finskt och därför belastas med källskatt. De äger 1,4 miljoner hektar skogsmark i Sverige vilket gör dem till en av de största skogsägarna i landet. Fördelar man marken på antalet aktier som finns totalt kommer det innebära att varje aktie i Stora Enso motsvarar 26 kvadratmeter skog i Sverige. 384 aktier motsvarar en hektar skog.
Aktiekemisten äger BillerudKorsnäs bland bolagen ovan. Dessutom äger jag kanadensiska Acadian Timber Corp som andra skogsaktie. Det får räcka just nu i min portfölj.