Måndagens köp v. 32 2022

 

Är det redan måndag igen. Tycker inte det var många dagar jag skrev om mitt senaste aktieköp, men nu är det åter dags. Det innehav som har lägst portföljvikt i förhållande till önskad nivå har fyllts på.

Latour B

Substanspremien är just nu knappt 40 % som väl ändå får sägas vara okej för att vara Latour. Det här är inte aktien som man primärt köper för utdelningen utan för kurspotentialen, även om de har en nyttig utdelningstillväxt.