En efterlängtad utdelningshöjning från Tryg

 

Det danska försäkringsbolaget Tryg, som är Skandinaviens största försäkringsbolag tack vare att de har gått ihop med Trygg-Hansa och Codan Norge. Har meddelat sin kvartalsutdelning. 1,55 DKK/aktie/kvartal blev det vilket är betydligt bättre än 1,07 DKK/aktie/kvartal förra året. 

Många investerare, inklusive Aktiekemisten blev besvikna över sänkningen förra året. Det är i och för sig inte konstigt med tanke på den stora emissionen som gjordes. Dock börjar förvärven bidra till resultatet för Tryg, och därför är det inte konstigt att det går att höja utdelningen igen.