Portföljens preffar och D-aktier

Det här med D-aktier och preferensaktier kan bli en het debatt. Kurspotentialen är låg och utdelningstillväxten obefintlig, men direktavkastning är hög. Ska man äga aktier i många år kommer det så småningom att ha lönat sig att äga vanliga aktier med låg utdelning men hög utdelningstillväxt istället. Trots detta har Aktiekemisten en skvätt aktier som är “fixed income” i portföljen. Det som jag tycker är bra med sådana aktier är att de genererar ett kassaflöde som kan användas till att köpa mer aktier. De är också bra på att stå emot nedgångar vilket fungerar som en liten krockkudde.

Andelen D-aktier och preffar är 6,8 % av portföljvärdet och motsvaras av följande:

  • 1223 Akelius D
  • 417 SBB D
  • 20 Corem Pref (Ska lösas in mot Corem D)
  • 10 Volati Pref
  • 20 K2A Pref