Uppföljning av förra årets börsintroduktioner

En vanlig strategi inom investerande är att delta på stora börsintroduktioner och sälja aktierna direkt när de kommer ut på marknaden. Förra året gick det väldigt bra vid det förfarandet för Aktiekemisten och det blev 24 190 kr i vinst. Hur utvecklingen sedan har sett ut efter introduktion har jag inte följt särskilt mycket, men tänkte nu kolla upp det. Många bolags aktier brukar gå sämre på börsen när de behöver vara mer transparenta med vad de gör och att behålla brukar inte vara en god idé. Nedan kommer en sammanställning.

Aktie Vinst Ev vinst 19 apr
Fractal Graming 5820 −2378
Cint 1615 1955
ACQ Bure 445 −82
Hemnet 2750 1095
Sustainion 254 0
Arla Plast 244 −5
Linc 1068 78
Mildef 324 1788
Permascand 201 650
Sleep Cycle 599 −538
Revolution
Race
501 326
Acast 20 −1948
Cary Group 1648 625
Storskogen −9 −1557
Truecaller 1385 2624
Byggfakta −417 −2652
Flat Capital 5986 5071
Volvo Cars 1962 6484
Synsam 430 3038
Norva24 −1170 −3045
Viva Wine Group 534 290
Totalt: 24190 11819

Som man kan se av sammanställningen ovan vore det fortfarande lönsamt att äga aktierna, men inte lika lönsamt som att sälja första dagen. Det man också ser är att 14/21, d.v.s. två tredjedelar av aktierna har backat jämfört med när jag sålde dem.