Utdelningsjämförelse mellan Castellum och SBB

 

Både Castellum och SBB är populära aktier. Castellum har ökat sin utdelning 24 år i rad, och SBB har gått ut med att de ska höja utdelningen de kommande 100 åren. Båda aktierna är därför rimliga att äga i en utdelningsportfölj, och det är därför Aktiekemisten äger båda.

En akties kurs motsvarar summan av alla kommande utdelningar” är ett påstående som man hör ibland. Genom att ta hänsyn till tidigare utdelningar kan man ge en prognos om hur utdelningstillväxten bör se ut framöver. Jämför man det med nuvarande kurs kan man räkna ut ungefär hur många års utdelningar som kursen motsvarar. Nedan syns datan för de två aktierna.

Aktie

Senast (14 april 2022) Utdelning ’22

Utdelning ’18

Snitt utd.
ökning.
Antal års
utdelningar
Castellum 214,7 7,60 5,00 11,04% 13,52
SBB 34,60 1,32 0,10 90,61% 4,97

Man kan nog ta det hela med en nypa salt då SBB har ökat utdelningen från låga nivåer. Skulle man ändra utdelningstillväxten till 32 % som motsvarar årets utdelningshöjning skulle man få att aktien handlas till ca 8 års utdelningar.
En annan jämförelse man kan göra är att titta på när utdelningen kommer bli lika stor som dagens kurs.

Utd 2018 Utd 2022 Utd tillväxt Kurs Tid (år)
Castellum 5,00 kr 7,60 kr 11,04% 214,70 kr 31,9
SBB B 0,10 kr 1,32 kr 90,61% 34,60 kr 5,1

Här ser man hur utdelningstillväxten påverkar hastigheten. Enligt beräkningen ovan skulle det ta ca 5 år innan utdelningen är ca 35 kr för SBB. Beräknar man istället på årets utdelningsökning tar det ca 12 år. Det är också ganska snabbt.
Går man efter ovanstående är SBB bättre än Castellum. Dock får man påminna sig om Castellums stabilitet och långa historik som gör aktien till ett tryggare val.