Latours innehav

 

Investmentbolaget Latour har en väldig fin historia av att hitta bra bolag som utvecklas bättre än börsen i allmänhet. De visar t.ex. en genomsnittlig totalavkastning på 20,59 % de senaste 15 åren, vilket är väldigt bra. Detta får man fram på bolagets hemsida där man kan jämföra aktiekursen med olika index eller andra investmentbolag. Har man inget annat vettigt för sig en fredag kväll kan det vara en rolig aktivitet.

Vad består då Latour av? Det finns sex stycken helägda bolag som inte är noterade på börsen, en mycket liten del bestående av delägande i små onoterade bolag och sedan tio börsnoterade bolag. Nedan kommer de börsnoterade bolagen.

  • Alimak Group
  • Assa Abloy
  • Ctek
  • Fagerhult
  • HMS Networks
  • Nederman
  • Securitas
  • Sweco
  • Tomra
  • Troax
Gemensamt för dem alla är att bolagen är relativt ensamma på sin marknad, samtidigt som det finns möjlighet för expansion. Ta Tomra som exempel som tillverkar maskiner för att ta hand om pantflaskor och burkar. Det finns inte särskilt många länder som har pant på förpackningar överhuvudtaget, men i och med allt snack om miljön kommer fler vilja ha det. Samtidigt kan jag inte komma på någon konkurrent på marknaden. 
Latour går också in i bolag för att de känner att de kan tillföra något. Det betyder att ägandet sker på lång sikt. Man kan se på Latours hemsida hur mycket de har köpt aktier för i de enskilda bolagen och hur mycket de är värda idag. De visar stora vinster när man läser sammanställningen, men ett av de börsnoterade bolagen har de än så länge gått back på. Alimak Group köptes 2017, men utvecklingen har inte varit munter. Frågan är om det vänder någon gång. Latour måste se något som marknaden inte gör.
Aktiekemisten äger Latour, men det är inte ett av de större innehaven. Ett problem med Latour är att det handlas till hög premie. Man betalar med andra ord mer för de underliggande bolagen än vad de egentligen är värda. Dock brukar onoterade aktier kunna dölja värden som först träder fram i en noterad miljö. Det betyder att en liten premie kan vara motiverad.