När betalar man källskatt?

 

Utdelningar från utlandet belastas allt som oftast med källskatt. Ibland behöver man till och med betala källskatt på utdelningar som kommer från bolag på svenska börsen. Exempel på sådana aktier är Stora Enso, Nordea och TietoEvry. Alla dessa belastas med finsk källskatt på 35 %. Eftersom att källskatt ska betalas på dessa aktier bör man ha dem på en kapitalförsäkring.

Man kan se vilket land som verkligen gäller för en aktie genom att kolla på det s k ISIN (International Securities Identification Number) som varje aktie måste ha. Begynnelsebokstäverna avslöjar vilket land som aktien hör hemma i, och tittar man på de tre aktierna som nämndes i början av inlägget ser man att börjar med FI. 

ABB är ett exempel på en aktie på svenska börsen som tillhör Schweiz. Där borde man egentligen betala 35 % källskatt, men genom ett särskilt utdelningsförfarande har man löst så att det inte blir någon källskatt. Då måste man komma ihåg att tacka ja till att tillfälligt lösa in sina vanliga aktier i ABB till aktier av serie U. När utdelningen sedan är över löses U-aktierna in till vanliga aktier igen. 

Ibland slipper man också att betala källskatt trots att man har utländska aktier. Det kan bero på vilket skatteavtal som finns mellan Sverige och det aktuella landet. Aktiekemisten äger exempelvis aktier i 2020 Bulkers som handlas på norska börsen, men tack vara att det är hemmahörande i Bermuda är källskatten 0.