2020 Bulkers – En norsk månadsutdelare

Tack vare den höga källskatten på norska utdelare, är det många som inte tittar på den marknaden. Här kommer ett bolag som man kanske skulle kunna ha i portföljen. 2020 Bulkers är ett bolag inom sjöfart som har en flotta med åtta fraktfartyg främst verksamma i Asien och Sydamerika. Det som sticker ut är den höga direktavkastningen som för tillfället ligger på 23,41 %, en nivå som normalt sett är alarmerande hög. Dock beror utdelningen på hur det går för bolaget varje månad och kan variera mycket. Ser man till 2021 verkar det ha varit ett år utöver det vanliga. Det man också kan utläsa är att de faktiskt verkar ha täckning för att betala ut pengarna. Något som är relativt ovanligt för bolag som har en sådan hög direktavkastning.

En sak till är att, trots att man hittar 2020 Bulkers med norsk flagga på t.ex. Avanza, så är den egentligen registrerad på Bermuda. Vad jag kan läsa mig till dras ingen källskatt på bolag därifrån. Om någon läsare kan bekräfta detta får man gärna göra det i kommentarerna.
Aktiekemisten är sugen på att ta in bolaget i sin portfölj. Det finns en aktie som jag har gått och tänkt på om jag ska sälja som det inte går så bra för. Om det blir en förändring i portföljen, kommer ske senare denna vecka.