Konstgödsel med hög direktavkastning

 

Priserna på konstgödsel har stigit mycket på sistone och är nu ca 3 gånger dyrare än förra året. Anledningen till detta är att priserna på naturgas har stigit. Naturgas behövs till framställningen av ammoniak som är en av de viktigaste ingredienserna i just konstgödsel. Prisökningen märker man också just nu på elpriserna runt omkring i Europa.

Själva tillverkningen av ammoniak går till genom den så kallade Haber-Bosch processen, och det vore konstigt om jag som kemist inte nämnde några ord om den. Ammoniak (NH4) behöver i processen kvävgas (N2) och vätgas (H2) för att kunna bildas. Kvävet tar man direkt från luften då luften till 78 % är ren kvävgas, medan vätet behöver framställas av naturgas. Dock har man börjat utveckla grön vätgas som tas fram genom elektrolys av vatten, vilket förenklat innebär att när elektricitet tillförs vatten kommer det delas upp i syrgas och vätgas. Det är för övrigt samma teknik som man använder sig av för att framställa vätgas till exempelvis vätgasdrivna bilar.
Enligt en rapport från 2018 är Yara världens fjärde största producent av konstgödsel. Bolaget finns i Norge och tidigare känd som Norsk Hydro. Tittar man på bolagets aktiekurs har det inte varit en höjdare jämfört med norska index. Å andra sidan har man inte tagit hänsyn till direktavkastningen och extrautdelningar.
I en analys från Dagens Industri ser man att marginaler och rörelseresultat är på väg uppåt samtidigt som man ser att direktavkastningen kan hamna på ca 5,7 %. I prognosen ser man även att med den förväntade vinsten kommer P/E-talet vara 9,5, vilket är en förmånlig värdering. 
Yara är också ett bolag som tar fördel av den ökande befolkningsmängden i världen då efterfrågan på mat stiger. Det gör att bolaget kan vara värt att fundera på till en utdelningsportfölj. Det är dock synd att den norska källskatten är så hög, även om den betalas tillbaka några år senare om man har bolaget i en kapitalförsäkring.