“En akties kurs motsvarar summan av alla kommande utdelningar”

 

Jag vill minnas att att vd:n för SBB gjort ett liknande uttalande någon gång, men hittar inte källan. Oavsett vad är det intressant att fundera på när man värderar om en aktie är dyr eller inte. Såklart har Aktiekemisten funderat fram ett sätt att beräkna detta.

Enkelt behöver man ta hänsyn till dagens utdelning, dagens aktiekurs och utdelningstillväxten. Det sista måtten är svårt att få till exakt, men man kan t.ex. beräkna genomsnittlig utdelningstillväxt under en viss period och använda i beräkningen.

Vill man beräkna den genomsnittliga utdelningstillväxten får man komma ihåg att det är procent man räknar på, och därför duger inte en vanlig genomsnittsberäkning. Här under kommer jag därför beskriva ett sätt att beräkna utdelningstillväxt.

Vi tar ett exempel med Evolution där utdelningen från år 2021 jämförs med 2017.
I exemplet beräknades förändringsfaktorn 1,67 vilket motsvarar en genomsnittlig utdelningstillväxt på 67 %.
Om man då ska räkna ut hur många års utdelningar kursen motsvarar kan man räkna enligt följande:
Så låt oss använda exemplet med Evolution igen, där aktuell kurs när detta inlägg skrivs är 1 252,20 kr.
Här blir man lite förvånat, men man får inte glömma kraften av exponentialfunktionen, eller som det heter inom finansbranschen, ränta-på-ränta.
Gör man liknande beräkning på den folkkära utdelningsaktien Investor blir beräkningen 25,79 år, om man jämför utdelningen från 2017 med den från 2021, precis som i exemplet med Evolution. 
Själva modellen baserar sig på antaganden eller historisk data, som gör att det inte är en exakt vetenskap, men det är ändå ett intressant mått. Man får dock vara försiktig med att ta hänsyn till eventuella avknoppningar när man tittar på utdelningstillväxten.