Den okända månadsutdelande pizza-aktien

 

Många känner till Boston Pizza Royalties Income Fund, men få känner till Pizza Pizza Royalty Corp. Både är verksamma i Kanada och betalar utdelning varje månad. I det stora hela är dessa två bolag lika, men vissa saker skiljer dem åt. Nedan kommer en jämförelse.

Boston Pizza Pizza Pizza
Antal restauranger 398 500 +
Länder Kanada, USA, Mexico Kanada
Utdelning 5,93 % 5,86 %
Betalade utdelning under hela 2020 Nej Ja
Senaste utdelnings-höjningen Oktober September
P/E-tal 8,17 12,37
Börsvärde (MCAD) 312,28 285,82

Tittar man på hur bolagen klarade coronakraschen ser man att Pizza Pizza gjorde det bättre än Boston Pizza. Det förstnämnde sänkte utdelningen, men ställde aldrig in. Återhämtningen efter botten ser likadan ut, men Pizza Pizza minskade aldrig lika mycket som sin motståndare. Det är också det som gör att värderingen (P/E-talet) är högre. 
Om man ska köpa något av dessa, vilket ska man då slå till på? Att Pizza Pizza inte ställde in utdelningen kan vara ett tecken på bättre stabilitet, men Boston Pizza är billigare.