Extrautdelning!

 

Det är trevligt att äga aktier i Sampo idag när det kommer beslut om extrautdelning. Sampo har succesivt minskat sitt ägande i Nordea, vilket gör att det finns fina pengar att dela ut till aktieägarna. Hur mycket det handlar om har de inte gått ut med exakt, men man säger att det handlar om minst 2 euro per aktie.

För Aktiekemisten handlar detta om minst 104 euro, vilket betyder att årets utdelning bör hamna över 21 000 kr.