Måndagens köp v.33 2021

 

Under dagen har Aktiekemisten köpt på sig aktier. Det eller de innehav som har lägst vikt i portföljen i förhållande till önskad nivå har fyllts på.

Akelius D

Stabil utdelare som inte rör sig så mycket i kurs. Utdelningen är konstant och ger ett tryggt kassaflöde till portföljen. Kul är att jag nu har över 1000 aktier i detta bolag. Många tycker att börsen står högt och då är det lämpligt att D- och preferensaktierna inte följer med övriga börsen. Då dämpas nedgången när den kommer.