En tanke om FIRE och uttag

 

Aktiekemisten har tänkt en del på sistone över det här med uttag vid FIRE. Mitt mål har alltid varit satt vid 6 000 000 kr, då det skulle ge ca 20 000 kr i månaden i utdelningar. Det är ett belopp som kommer räcka fint, men portföljen kommer fortsätta växa, trots att det inte sätts in mer pengar. Det är klart det kan komma någon krasch då och då, men i det stora hela borde portföljen öka i värde.

Någon gång nås en punkt där storleken på portföljen blir onödigt stor. Spontant tänker jag 10 000 000 kr skulle vara en sådan nivå. För tänk att man börjar ett år med det beloppet och börsen sedan stiger med 25 %. Då ökar portföljen med 2 500 000 kr i värde. Ska man då sitta med en portfölj på det beloppet eller ska man börja sälja av? De funderingar jag har haft under senare tid är att vid slutet av varje år sälja av den delen som överstiger 10 000 000 kr. Risken är att hamna långt under det vid större nedgångar. Samtidigt har man eventuellt lite cash liggandes från tidigare år som man kan köpa aktier för när det blir rea. Detta under förutsättningar att man inte köpt en massa fastigheter och snabba bilar för pengarna.

Så för att sammanfatta är idén om FIRE så här:

  • Börja leva på utdelningarna när portföljen är värd 6 Mkr.
  • När den överstiger 10 Mkr: Lev fortsatt på utdelningar, men sälj även av den delen som överstiger 10 Mkr vid varje årsslut.
En risk kan i detta sammanhang vara att utdelningarna minskar i storlek i takt med att man säljer av aktier. Å andra sidan borde detta kompenseras av värdeutvecklingen.
Kommentera gärna med dina tankar om hur du ser på uttag vid FIRE. Är denna tanke görbar eller missar jag något väsentligt?