Flera innehav på + 100 %

Den 2 november 2020 skrev jag om att portföljen hade fått sin första two-bagger. Då hade Brookfield Renewable Corp ökat med mer än 100 % i min portfölj och var som mest upp + 140 %. Tyvärr har den fallit en del och tillhör inte den kategorin längre. Däremot finns det numera sex innehav som fördubblats i värde.

Alla NU-kurser nedan är per 6 augusti 2021.

 • Investor A
  GAV: 106,17 kr, NU: 216,00 kr
 • Latour B
  GAV: 136,81 kr, NU: 341,50 kr
 • Atlas Copco B
  GAV: 241,01 kr, NU: 501,40 kr
 • Samhällsbyggnadsbolaget B
  GAV: 20,71 kr, NU: 45,48 kr
 • Epiroc B
  GAV: 83,70 kr, NU: 171,45 kr
 • Albemarle Corp
  GAV: 82,39 USD, NU: 218,61 USD
Här ser man vad tid kan göra för utvecklingen, och ju längre tidsperspektiv man har, desto finare kan det bli. En observation man kan göra är att dessa innehav inte är några små förhoppningsbolag. Man kan tjäna pengar på stora bolag om låter det ge lite tid.