Split och extrautdelning i Epiroc

 

Idag har man om man äger Epiroc fått inlösenaktier på sin depå. De motsvarar 3 kr per aktie och ska ses som en utdelning. Man kan sälja dessa över marknaden eller vänta på automatisk inlösen den 11 juni. I samband med detta sker också en split där varje aktie blir till två. Aktiekursen kommer då att halveras, men det totala värdet förblir detsamma.