Corems bud på Klövern

 Innan påsk kom det ut information om att Corem Properties lägger ett bud på Klövern. Detta påverkar Aktiekemisten då det finns lite preferensaktier i portföljen. Erbjudande från Corem låter som följer:

  • 0,883 Corem A per 1 Klövern A.
  • 0,865 Corem B per 1 Klövern B.
  • 1,12 Corem D eller 1 Corem Pref per 1 Klövern Pref.
Storägarna M2 Asset Management och Gårdarike har gått med på att acceptera erbjudandet, men i övrigt vet man inte så mycket mer. Styrelsen har tagit olika rådgivare för att avgöra hur bra budet är, och meddelar vidare att de senast två veckor innan acceptfristen löper ut kommer komma med en rekommendation.
Hur gör Aktiekemisten? Jag kommer att begära att byta ut mina Klövern Pref mot Corem D. D-aktien finns inte än, men kommer att emitteras i samband med att budet ev. går igenom. Ur prospektet kan man läsa att D-aktien också kommer ge en utdelning om 20 kr per år, så jag kan alltså få 12 % mer utdelning på samma investering. Dock är risken högre, då D-aktien inte har förtur till utdelning så som Pref-aktien har. Trots detta ser jag inte att det ska gå så illa för Corem att de ska behöva dra in utdelningen överhuvudtaget. I så fall hade jag inte velat äga det bolaget överhuvudtaget.