Måndagens köp v.13 2021

 

En viktig del av sparandet är regelbundenhet. Därför köper Aktiekemisten återigen aktier på en måndag. Det eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen har fyllts på.

ICA-gruppen

Äta bör man, annars dör man. ICA har en stor del av livsmedelsmarknaden som en stabil källa till inkomster. På det finns både bank, försäkringsbolag och apotek. Med andra ord mycket smått och gott i påsen. Utdelningen står även för dörren med 13 kr/aktien, vilket inte är så tokigt.