Måndagens köp v.11 2021

 

Börsen tuffar på och återigen har det blivit dags att köpa aktier. Den eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen har fått påfyllning.

Tryg

Återigen en vecka med köp i Tryg efter nyemissionen. Enda skillnaden den här gången är kursen har satt fart. Man skulle ha behållt alla sina teckningsrätter, men så blev inte fallet. Aktiekemistens hypotes var att det skulle gå att få sådana mycket billigare, men så blev inte fallet.