Måndagens köp v. 2 2021

 

Återigen måndag och dags att fylla på portföljen. Det eller de innehav som fått lägst portföljvikt i förhållande till önskad nivå har fått tillökning, och köpen blev som följer:

American Tower Corp

Sampo

AMT har inte gått så bra under året men har haft en fin utdelningstillväxt. Värderingen har varit hög och börjar närma sig rimlig nivå. Det blev en liten slatt över vilket räckte till en Sampo-aktie.