Portföljens första two-bagger

 

En two-bagger är ett innehav som fördubblats i värde. Sådana vill man ha många av, helst ska hela portföljen bestå av sådana. För att komma dit måste det börja med att ett av ens innehav fördubblas i värde och det har nu hänt med Brookfield Renewable Corp. Förnyelsebar energi är på framgång och med Mr. Biden som president lär det inte gå sämre för branschen framöver. 

Vilka two-baggers har du i din portfölj?