Börsintroduktion DanCann Pharma

 

Det är inte länge sedan alla skulle äga Cannabis-aktier. Sådana aktier ökade och ökade i kurs tills det inte var på mode längre och kurserna trycktes ner. Sedan finns såklart en massa etiska frågor att ta hänsyn till angående denna fråga. Med detta sagt kommer ett danskt företag till börsen som tillhandahåller medicinskt cannabis. Bolaget noteras på Spotligt Stock Market och tar in 40 miljoner danska kronor. 75 % är redan garanterat så denna borde bli fulltecknad. I Danmark får läkare skriva ut medicinskt cannabis, vilket kan vara en viktig aspekt att komma ihåg.

Man tecknar minst 200 units i denna introduktion, där varje unit innehåller 5 aktier och 2 teckningsoptioner. Varje unit får man för 22,5 DKK, vilket ger 4,5 kr/aktien. Aktiekemisten kommer teckna en chanspost i denna IPO för en förhoppningsvis snabb vinst.

Tänk på att detta inte ska ses som en köprekommendation. Gör alltid din egen analys. Handel med värdepapper är förknippad med risker.