Tryg rapporterar kvartal 3

 

Det danska försäkringsbolaget Tryg, tillika ett av Aktiekemistens största innehav, har lämnat rapport för det tredje kvartalet. Marknaden tog inte emot rapporten väl och den handlades ner 3,6 %

Så här säger Morten Hübbe, som är koncernchef:
Det har varit ett ovanligt år, där Tryg har varit starkt påverkade av COVID-19. 1 första kvartalet rapporterade Tryg ett negativt investeringsresultat på knappt 1 miljard DKK, vilket har påverkat Trygs year-to-date resultat, men vi glädjer oss över att vi har hämtat igen ca 80 % av förlusten. I 1-3 kvartalet 2020 har Tryg hjälpt mer än 160 000 kunder i Norden med resefordringar, vilket är ca 50 % mer än samma period under föregående år. Samtidigt har det varit en minskning av antal fordringar inom andra områden under korta perioder av 2020. Antalet fordringar är numera tillbaka på ungefär normal nivå, och sammanlagt för 1-3 kvartal 2020 hade COVID-19 en negativ påverkan på 113 miljoner DKK.

Det finns också en del positiva saker att nämna. Inom Tryg ser man fortfarande en fin tillväxt för koncernen på 4,9 %, som i stort sett alla affärsområden har bidragit positivt till. Särskilt försäkringar för danska företag har vänt en negativ spiral till en fin kontinuerlig positiv tillväxt i antalet kunder under de senaste två åren, tillsammans med god lönsamhet.

Koncernchefen låter positiv och snart blir det positivt resultat, för man får väl anta att fjärde kvartalet inte kommer påverkas på samma sätt som under första kvartalet. Tryg är tänkt att vara ett utdelningsbolag och har varit det under många år. Dock har Corona satt stopp för det. Marknaden hade nog gärna velat få någon ledtråd om hur det ser ut nästa år, men så blev det inte. 

Jag är nöjd med att ha Tryg som ett stort innehav i min portfölj, och kommer fortsätta fylla på i bolaget.