Måndagens köp v.37

 

Måndag igen och dags för ett köp av andelar i värdepapper. Det eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen i förhållande till önskad nivå har fått tillökning. Veckans köp listas nedan.

Xact Sverige

Ibland behöver man en skvätt diversifiering vilket man får med hjälp av denna utdelande ETF. I Aktiekemistens portfölj finns 3 ETF:er som ska ha en vikt om 5 % var, vilket gör att köpen måste ske ganska frekvent. Att det har blivit köp i ett värdepapper den här veckan beror på att insättningarna kommer vara lägre fram till jul, på grund av att det har tillkommit andra utgifter som måste prioriteras.