Intressanta börsintroduktioner

Den 8 september är det sista teckningsdag för två börsintroduktioner. Det gäller Spotlight Group och Exsitec. En börsintroduktion är när ett företag ska tas upp för handel på en handelsplats så att allmänheten kan köpa andelar i det. I det här inlägget kommer Aktiekemisten ge sin syn på dessa introduktion. Kom ihåg att detta inte ska ses som köprekommendationer och att du alltid måste göra en egen analys innan du köper aktier.

Spotlight Group
Bolaget är en börs för mycket små aktiebolag. 8 september är sista teckningsdag och 15 september är första handelsdag. Man kan inte delta med ISK i denna introduktion. Det är en ganska liten introduktion på bara 11 miljoner kronor där det finns garantier för 52 % av erbjudandet. Anledningen till introduktionen är att en storägare ska sälja hela sitt innehav och för att göra det på enklaste sätt har de bestämt sig för en IPO. Då det bara är 5 MSEK som erbjuds bör det bli enkelt för bolaget att få ihop erbjudandet och med det också stor sannolikhet för att det blir övertecknad. Detta gör att Aktiekemisten kommer att teckna minsta posten om 200 aktier för 22,10 kr/aktie.
Exsitec
IT-konsultbolaget Exsitec erbjuder aktier till ett värde om 70 miljoner kroner till allmänheten. Här tecknar man också senast den 8 september och första handelsdag är 16 september. 62 % är garanterad och investmentbolaget Creades är inne och garanterar teckning. När investmentbolagen eller de stora fondutgivarna är med brukar det tyda på lyckad introduktion. Dessutom är Exsitec redan ett lönsamt bolag med en utdelningspolicy vilket inte är helt vanligt vid IPO. Bolaget kommer använda pengarna de får in till att betala av skuld och att utveckla det vidare. Med allt detta i åtanke kommer Aktiekemisten teckna poster på både Nordnet och Avanza. I båda fallen kommer poster om i alla fall 200 aktier tecknas för 35 kr/st.