Fördelning av portföljens aktier per land

Ibland kan det vara intressant och sammanställa hur stor exponering man har mot varje land i sin aktieportfölj. Här tar man dock inte hänsyn till vilka länder som enstaka bolag gör affärer med, utan i vilket land bolaget är noterad. Fördelningen syns nedan.

I framtiden kommer svenska andelen nog minska. Dels på grund av att de svenska politikerna gärna fingrar lite väl mycket i hur bolagen ska styras, dels på grund av andelen Sverige är hög.