Mitt nya innehav

Äntligen har jag köpt ett bolag jag längtat efter, nämligen Brookfield Infrastructure Partners. Som namnet antyder håller bolaget på med infrastruktur. Det handlar om oljerör, hamnar, elledningar. järnvägar, vatten och avlopp för att nämna några saker. Det är fina tillgångar där de flesta är essentiella för dagens samhälle. De är verksamma i Nord- och Sydamerika, Australien och Europa. 

Utöver de fina tillgångarna har alla Brookfield-bolagen (Renewable, Property, Business bl.a.) en uttalat strategi om att förvärva tillgångar som bidrar till en avkastning på eget kapital om 15 % per år samt att utdelningarna ska kunna öka med 5-9 % årligen. Det är något man som utdelningsinvesterare gärna står bakom. 
Det finns två olika aktier i Brookfield Renewable Partners. Originalet med tickern BIP har sedan en tid tillbaka inte gått att handla, i alla fall på Avanza, på grund av vissa regler kring bolagsform. Det har lett till att de tecknat om bolaget som ett aktiebolag som internationella investerare har tillgång till. Det handlas med tickern BIPC. Det är det sistnämnda aktieslaget som Aktiekemisten har införskaffat och portföljandelen ska tillslut landa på ca 2,5 – 3 %.