Uppdatering från Decisive Dividend

Ett av mina mindre bolag i portföljen är Decisive Dividend. Det är ett litet kanadensiskt investmentbolag som är verksamma inom olika branscher inom industri, samt braskaminer. Huvudfokus är att komma över kvalitetsbolag för en liten peng och driva dem vidare. En av huvudteserna för Decisive Dividend Corp är att betala en rejäl utdelning. Innan Coronans framfart låg direktavkastningen på runt 7-8 %. Fr.o.m maj har de dock bestämt sig för att inte dela ut något för att säkra kapital i verksamheten. Detta har följaktligen gjort att aktien mist närmare 70 % av sitt värde. Eftersom att det är ett litet bolag med hög skuldsättning finns det hos marknaden en stor oro för konkurs. Tror man däremot att bolaget kommer börja dela ut pengar igen och få verksamheterna tillbaka till samma nivå som innan Corona kan det vara tal om ett riktigt bra erbjudande. Aktiekemisten lutar åt det senare hållet, och det är inte länge sedan det köptes fler aktier i det här bolaget.

14 maj publicerade de resultat för kvartalet som avslutades 31 mars. Där ser man bl.a. ett försäljningsökning med 31 %, och i övrigt stora uppgångar. Däremot ökade också förlusten p.g.a. goodwill i ett av företagen som man utlöste p.g.a. Covid-19. Hade detta inte skett hade man sett en vinst i bolaget. Vidare kan man läsa om en fortsatt strävan att möjliggöra införskaffandet av fler bolag för att fortsätta med sin diversifiering och att skapa aktieägarvärde. Dessutom kommer bolaget att börja betala utdelning igen när det är lämpligt. Allt beror på Coronaviruset och hur snabbt verksamheterna kan komma tillbaka till normalläge igen.