Förslag på tillväxtportfölj

Som utdelningsinvesterare eftersträvar man bolag med en rimlig utdelning, en rimlig utdelningstillväxt och en rimlig totalavkastning. Stabila bolag som gör vinster år efter år är alldeles utmärkta för en sådan portfölj, och utgör även majoriteten av alla bolag som finns i Aktiekemistens portfölj. Hur skulle då portföljen se ut om man tog bort kravet på utdelning? Det finns en del bolag som som inte delar ut särskilt mycket, men som ökar mycket i värde. De är få till antal, men lyckas man pricka rätt kan man få en fantastisk totalavkastning.

Aktiekemisten har försökt att hitta sådana bolag och ge ett förslag på fina tillväxtaktier som skulle kunna ge en fin totalavkastning. Nedan ses hur en sådan portfölj skulle kunna se ut.

  • Evolution Gaming
  • Texas Instruments
  • Mastercard
  • Microsoft
  • Amazon
En jämn 20 procentig fördelning på bolagen skulle kunna vara fördelaktig för att få en så hög avkastning som möjligt.