Lista över källskatt

När man får utdelningar från utländska bolag behöver man betala källskatt. Hur mycket det blir beror på vilket land utdelningen kommer från. Om du har dina utländska innehav i en kapitalförsäkring kan du få tillbaka källskatten, men det tar normalt upp till tre år. Här nedan är en lista över några länders källskatt.

Land Källskatt
Storbritannien 5 %
Österrike 10 %
Finland 15 %
Kanada 15 %
Nederländerna 15 %
USA 15 %
Norge 25 %
Tyskland 25 % (oftast)
Danmark 27 %
Schweiz 35 %

Det är också viktigt att kolla aktiens hemvist. Du kan ibland behöva betala källskatt på aktier med svensk flagga. Kolla ISIN-numret för aktien. Börjar det på SE och inte har SDB i sitt namn är det lugnt. SDB står för depåbevis och exempel på sådana aktier är Autoliv och Millicom. Exempel på aktier som har svensk flagga, men där ISIN inte börjar med SE är Nordea och Stora Enso.