American Tower Corporation

American Tower Corporation är en av de ledande företagen inom infrastruktur för
telefoni. De äger telefonmaster i ISA, Indien, Afrika och Latinamerika. De driver
just nu ca 170 000 telefonmaster. Företagsmodellen handlar om långa kontrakt med
de största företagen inom telekombranschen. Detta borde därför vara en stabil business
i tider där allt ska digitaliseras och 5G står runt hörnet.

Utdelningsmässigt delar de ut runt 90% av vinsten. Då företaget är ett s k REIT är det skattemässigt fördelaktigt för dem. Direktavkastningen är inte mer än 1,7%, men det är ett företag som höjer utdelningen varje kvartal. Deras utdelning har ökat med 200% de senaste 6 åren.