Min portföljstrategi

Att lyckas med aktier är inte svårt. Så länge man köper stabila bolag med stabila vinster, spelar det inte så stor roll vad det är för bolag. Sedan kan man försöka att förfina portföljen genom att se till att den täcker olika branscher och olika länder. Jag har valt att satsa på utdelningsbolag. Att dela ut pengar till sina aktieägare är i de flesta fall ett tecken på lönsamhet och stabil verksamhet. Utöver att ha utdelningsaktier som grund har jag också en portion med börshandlade fonder som betalar utdelning. Det är ett bra sätt att sprida riskerna. Fördelningen är följande:

  • 85 % utdelningsaktier
  • 15 % börshandlade fonder
Mina utdelningsaktier delar jag in i fem kategorier, klass A till E, där A är största innehaven och E är de minsta innehaven. Vissa hävdar att ha lika mycket av varje innehav är en vinnande strategi, men jag har valt en annan. Man får göra det som passar en bäst. I mitt fall har en klass A-aktie ca 5 gånger så stor portföljvikt som en klass E-aktie. 
Fördelningen mellan de olika aktieslagen följer jag i ett Google kalkylark, och det är också där jag får fram vilken aktie som jag ska köpa härnäst. Om en aktie har fått en för låg portföljvikt i förhållande till vad den bör ha, kommer jag handla den vid nästa tillfälle. Det gör att strategin är lätt att följa.
Vilka är då mina klass A-aktier? Jag har två innehav som utgör grunden i min portfölj. Det självklara valet och största svenska investmentbolaget Investor, och danska försäkringsjätten Tryg.