Optionslösen maj 2024

Börsen har gått riktigt bra i maj vilket har varit till glädje för mina utfärdade säljoptioner. Aktiekemisten hade tre optioner som har rullats vidare sedan tidigare. De har äntligen gått till förfall. Nedanstående optioner hade förfallodag i maj:

  • 1 x Call Thyssenkrupp €5,50 (Erhållen optionspremie: 91,81 kr)
  • 1 x Put Billerud 97,5 kr (Erhållen optionspremie: 91,16 kr, efter rull från mars)
  • 1 x Put Valeo €11 (Erhållen optionspremie: 156,76 kr, efter rull från mars)
  • 1 x Put MTG B 82,5 kr (Erhållen optionspremie: 10,73 kr, efter rull från mars)
  • 1 x Put Alstom €11,50 (Erhållen optionspremie: 374,53 kr)
  • 1 x Put Deutz (Erhållen optionspremie: 153,78 kr)
  • 1 x Put Thyssenkrupp €4,30 (Erhållen optionspremie: 165,34 kr)
  • 1 x Put Thyssenkrupp €4,20 (Erhållen optionspremie: 130,60 kr)
  • 1 x Put NCC 125 kr (Erhållen optionspremie: 229,57 kr)

Totalt: 1404,28 kr

De allra flesta optionerna hade god marginal till lösen, men Billerud har jag haft ögonen på dagligen. I början av lösenveckan stod den runt 93 kr, men stängde veckan på 99 kr. Skönt att inte behöva rulla vidare den. Nu finns mer cash att exponera mot nya PUTS. Jag märker att det är lätt att dras med i att ställa ut PUTS eftersom man inte köper några aktier. Man måste, eller åtminstone jag, se till att det inte blir allt för mycket överexponering. Det är ju bra att ha pengar på kontot till att täcka optionerna i fall de skulle lösas in. För maj hade jag ställt ut PUTS för 30 % mer än portföljvärdet. Det gick bra denna gång men skulle börsen falla mycket och snabbt kan det bli riktigt tråkigt.