Utdelningsbesked från Investor

Investor brukar vara en av de första som kommer med sitt utdelningsbesked varje år. Många är vi som äger detta trevliga investmentbolag. Förväntningarna är också alltid höga på att utdelningen ska stiga. I år är inget undantag. Analytikernas förväntning var 4,68 kr/aktie vilket skulle innebära 6 % i höjning. Nu blev det istället 4,80 kr/aktie vilket är 9 % bättre än förra året.

För Aktiekemistens del innebär höjningen 76,40 kr mer i utdelning.