Mål 2024

Det är svårt att sätta upp mål för aktieportföljer på årsbasis. Börsen kommer antingen att gå upp eller ned närmsta året. Trots denna svårighet kommer här mina mål för 2024.

Utdelningsportföljen
Det här är första året det inte kommer bil några insättningar i den. Därför kommer nysparandet inte att driva upp värdet. Jag har alla år räknat med insättningar + 10 % uppgång för ingående balans. Det betyder att portföljen gärna ska vara värd 960 000 kr när året är slut.

Utdelningar
Intrum kommer inte dela ut någonting i år enligt den information som kommit. Därför tror jag att det blir svårt att nå högre utdelning än 2023. Detta trots bankernas kommande utdelningsfest som kommer kompensera för bortfallet. Målet för 2024 blir därför 45 000 kr.

Börsintroduktioner
Det finns ingen marknad för detta just nu, så det blir svårt att nå målet. Jag brukar ha 20 000 kr som mål och kommer ha det i år också.

Optionspremier
Det här kommer vara första året som jag satsar på ordentligt på optionshandel. Allt nysparande hamnar här. Min förhoppning är att att få ihop 12 000 kr i premier.