Måndagens köp v.2 2024

Det har blivit ett litet aktieköp denna måndag till ära.

Volati Pref

Denna preferensaktie utgör en mycket liten del av portföljen, men den kommer med en hundralapp i utdelning en gång i kvartalet. Många bäckar små och allt det där.