Måndagens köp v.50 2023

Det är några måndagar kvar på året. Aktiekemisten har som brukligt fyllt på med lite fler aktier.

Realty Income Corp

Detta är möjligen den mest populära utländska utdelningsaktien i Sverige. Den har en självklar plats i Aktiekemistens portfölj och bidrar med en bra utdelning varje månad.