Tankar om Akelius D

D-aktier och preffar har haft det tufft när räntan höjts. Det är inget konstigt med tanke på att det krävs en högre direktavkastning för att risknivån ska vara rimlig. En aktie som dock stått sig bra i sammanhanget är Akelius D-aktie, som först sedan slutet av oktober har börjat sjunka rejält. Tappet började efter förra kvartalsrapporten där nettoresultatet minskar. Minskningen beror framförallt på värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Aktiekemistens spontana tanke är att nuvarande kurs på ca 1,45€ är ganska aptitlig. Risken för att utdelningen ska ställas bör vara väldigt låg. Detta då D-aktierna utgör en mycket liten del bolagets finansiering. En annan fråga man kan ställa sig är hur länge som aktien kommer finnas kvar. Roger Akelius har gjort ett uttalande om att “D-aktien inte har någon framtid”. Då borde det finnas möjlighet för utköp med potential för en premie. Det verkar också som om att räntorna kan börja sänkas igen och då brukar preffar och liknande värdepapper börja öka i värde igen.

Med det sagt tycker Aktiekemisten att det kan finnas potential för lite kursvinst samtidigt som man plockar en utdelning med ca 6,9 % direktavkastning.