Optionslösen oktober 2023

Då är det dags att titta på hur det gick för Aktiekemistens optioner i oktober. Inför denna månad har Aktiekemisten breddad synen på vilka aktier som det ställs ut optioner på, vilket har gett lite mer valmöjligheter. Under oktober inkasserades följande optionspremier:

  • 2 x Call Tele2B 80,00 kr (Erhållen optionspremie 204,36 kr)
  • 1 x Call Handelsbanken A 97,50 kr (Erhållen optionspremie 89,14 kr)
  • 1 x Call Billerud 92,50 kr (Erhållen optionspremie 125,00 kr)
  • 1 x Put SSABA 57,00 kr (Erhållen optionspremie 94,14 kr)
  • 1 x Put Kindred 92,50 kr (Erhållen optionspremie 169,65 kr)
  • 2 x Put EricssonB 50,00 kr (Erhållen optionspremie 129,26 kr)

Totalt: 810,55 kr

I början av månaden förtidsinlöstes optionerna i Tele2 B i samband med utdelningen, så det blev lite pengar över till andra optioner. Handelsbanken gick också till lösen. Billerud trodde jag skulle gå till lösen, men sjönk rejält sista dagarna. SSAB sjönk precis under 57 kr i samband med börsstängningen under fredagen, så där var jag tvungen att köpa aktierna. Ericsson sjönk också ner under lösen dagarna innan lösen. Kindred låg under lösen under stora delar av fredagen, men kom upp över lösenpriset mot slutet av dagen. Som man ser var det en väldig händelserik optionsmånad.

De aktier som Aktiekemisten har på sitt optionskonto räknas inte in i vanliga portföljen. De finns på ett konto hos DEGIRO, och om du vill prova optioner kan du öppna ett konto hos dom. Investeringar involverar risker för förluster.