Måndagens köp v.41 2023

Det är måndag och det har det köpts aktier. Denna gång i ett amerikanskt bolag som Aktiekemisten inte köpt aktier i på väldigt länge.

American Tower Corp

Det här är ett bolag som brukar höja utdelningen nästan varje kvartal. Telemaster är något som inte går ur modet på väldigt länge så tycker det är en bra exponering för portföljen.