Optionslösen augusti 2023

Börsen är överlag tråkig just nu, samtidigt som det är svårt att hitta några vettiga nivåer på optioner just nu. I alla fall i de bolag som jag har i optionsportföljen. För augusti ställdes enbart ut två optioner:

  • 1 x Call Billerud 90,52 kr (Erhållen optionspremie 107,23 kr)
  • 1 x Put Billerud 80,74 kr (Erhållen optionspremie 132,27 kr)

Erhållna optionspremier: 239,50 kr

Både förföll värdelösa, precis så som man vill ha det. Nu har jag ställt ut några nya optioner, några med lösen i september och några i oktober. Det beror lite på vilka premier som är möjliga att få.

De aktier som Aktiekemisten har på sitt optionskonto räknas inte in i vanliga portföljen. De finns på ett konto hos DEGIRO, och om du vill prova optioner kan du öppna ett konto hos dom. Investeringar involverar risker för förluster.