Måndagens köp v.24 2023

Det är mycket att göra i det Aktiekemiska livet just nu. Dock hann jag med att få till ett snabbt köp i samband med lunchen. Denna gång i ett bolag som jag handlat mycket under året:

Intrum

Det har varit många åsikter om bolaget senaste veckan. Richard Bråse på DI tycker aktien ska halveras, medan andra menar att den måste vara på väg upp. Skuldsättningen är i fokus, och det är förståeligt. I första kvartalsrapport såg man att räntekostnaden hade ökat markant. Dock är jag övertygad om att Intrum kan föra över en del av kostnaden på sina kunder på sikt. Jag tycker i alla fall att aktien är billig till 77 kr.