Är 10 000 kr mycket pengar?

Hur ofta går man ut och köper ett föremål för 10 000 kr? Eller betalar 10 000 kr för en resa? Inte särskilt ofta. Samtidigt beskrivs Aktiekemisten som snål eller ekonomisk, så det beror kanske på det. Parallellt med att 10 000 kr är mycket pengar så kan portföljen tappa motsvarande på en dag eller till och med mer. Vill minnas att största nedgången på en dag har varit 20 000 kr ungefär. Responsen på det är en axelryckning. I alla fall efter att man varit med om det några gånger.

Axelryckningen kommer med tiden. I början när Aktiekemisten investerade kändes en nedgång på 500 kr som mycket. Idag är det ingenting. Det är viktigt att komma ihåg att börsen svänger. Det är i volatiliteten som bra investeringar kan göras, och det är i riskspridningen med många bolag och branscher som gör att portföljvärdet inte svänger allt för mycket. Tänk om Aktiekemisten hade varit all-in i Intrum eller SBB. Då vore det inte mycket kvar av portföljen just nu.

En annan aspekt av det hela är sparande och konsumtionspengar är två olika saker. Med sparade pengar vet man att de inte behövs inom en överskådlig framtid, och därför kan värdet få svänga en del. Konsumtionspengarna är däremot några man behöver. Köper man något för 10 000 kr, så är det 10 000 kr mindre till något annat som man kanske behöver mer. Sedan kan man alltid diskutera “Pris är vad du betalar, värde är vad du får”. Är det potentiella föremål verkligen värt 10 000 kr?

Hur ser du på 10 000 kr? Är det mycket pengar?