Rapportkommentar Intrum

Intrum är ett av Aktiekemistens största innehav med en storleksordning runt 35 000 kr. Eller så var det i alla fall tills idag då marknaden bestämde sig för att handla ned aktien med ca 13 %. Det är inte så konstigt med tanke på att resultat per aktie sjönk från 4,57 kr kvartal 1 2022 till 0,19 kr kvartal 1 2023.

Samtidigt som vinsten sjunker drastiskt ökar omsättningen med ca 2 %. Så vari ligger förklaringen till ett sådant dåligt resultat? Enligt vd-ordet från Andrés Rubio är det kostnaderna som har skenat iväg. Därför ska man nu lansera ett kostnadsbesparingsprogram på 600 miljoner kronor. Han nämner också skuldsättningsgraden som måste ner till 3,5x snarast. Just nu ligger den på 4,2x.

Från resultaträkningen läser man att kostnaden för varorna och tjänsterna är ca 300 miljoner dyrare jämfört med förra året samtidigt som omsättningen är ungefär oförändrat. Administration och marknadsföring är också ca 100 miljoner dyrare än förra året samma kvartal. Finansnettot har också bidragit med ca 300 miljoner i högre utgifter.

Att finansieringskostnaderna har ökat är kanske inte så konstigt med tanke på hur snabbt räntehöjningarna har skett. I kassaflödesanalysen ser man att räntekostnaden är ca 50 % högre än samma kvartal förra året, vilket också motsvarar de ca 300 miljoner som finansnettot har minskat med. Däremot att behöva öka kostnaderna med ca 300 miljoner för sålda varor och tjänster är oerhört mycket. Den kostnaden borde på något sätt kunna föras över på kund. Administration och marknadsföring borde inte heller kräva en ökning på ca 14 %. Någonstans har utgifterna tillåtits springa iväg, så det är helt rätt att kostnadsbesparingsprogrammet inleds.

Slutsatserna som Aktiekemisten drar är följande:

  • Verksamhet fortsätter att fungera. Det är inget fel på affärsmodellen då man lyckas öka omsättningen.
  • Man har tillåtit att kostnaderna ökar, och att man vill se över besparingar.
  • Kostnaden för skulder har ökat kraftigt, vilket man från företagets sida har som mål att minska så fort som möjligt.

Debatten om Intrums utdelning har varit en het fråga. Genom att låta utdelningen vara kvar i företaget skulle man kunna bli av med skulder på ca 1,5 miljarder. I det stora hela handlar det inte om så mycket med tanke på Intrums storlek. Nu delar man i och för sig upp den i två, så en del pengar kommer vara kvar i bolaget ett tag till. Blir intressant att se hur det påverkar kostnaderna för ränteutgifter de två kommande kvartalen.