Fastighetsbolagens direktavkastning just nu

För ca ett halvt år sedan gjorde Aktiekemisten en liten översyn över några fastighetsbolags direktavkastning. Jag har nu gjort en ny som syns nedan. Det som kan konstateras är att många har lägre direktavkastning nu än tidigare. Många fastighetsbolag har sänkt utdelningen i år vilket kan förklara den trenden.

BolagDirektavkastning
Annehem Fastigheter B0,00%
Atrium Ljungberg B3,40%
Brinova Fastigheter B0,00%
Castellum0,00%
Catena2,26%
Cibus Nordic Real Estate9,50%
Corem Property Group B6,08%
Diös Fastigheter3,03%
Fabege3,16%
Fast. Balder B0,00%
Fastighetsbolaget Emilshus B0,00%
Fastpartner A1,81%
Genova Property Group0,00%
HEBA B1,67%
Hufvudstaden A1,98%
John Mattson Fastighetsföret.0,00%
K-Fastigheter0,00%
K2A Knaust & Andersson B1,24%
KlaraBo Sverige B0,00%
Logistea B0,00%
NP3 Fastigheter2,53%
Nivika Fastigheter B0,00%
Nyfosa5,91%
Pandox B2,04%
Platzer Fastigheter Holding B3,12%
Sagax B1,19%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B10,80%
Stendörren Fastigheter B0,00%
Swedish Logistic Property B0,00%
Trianon B2,98%
Wallenstam B1,62%
Wihlborgs Fastigheter4,16%